CO NABÍZÍME ZA DOKUMENTACI

Nabízíme Vám zpracování jednotlivých stupňů autorizované dokumentace v souladu s platným Stavebním zákonem a veškerými souvisejícími předpisy. 


KONTAKTUJTE NÁS

Prodiskutujeme s Vámi plánovaný stavební záměr, zjistíme požadavky místně příslušného stavebního úřadu na rozsah dokumentace a připravíme nabídku na zpracování potřebných fází projektové dokumentace. Téměř vždy je možné některé fáze projektové dokumentace sloučit, zkrátit tak celý proces přípravy stavby a ušetřit finanční prostředky za část dokumentace.

Fáze projektové dokumentace stavby:

 • Generel sportovní vybavenosti města
 • Územní studie / Urbanistická studie 
 • Architektonická studie stavby
 • Dokumentace k územnímu řízení / pro územní souhlas
 • Dokumentace pro stavební povolení / pro ohlášení stavby
 • Dokumentace pro společné povolení 
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Realizační dokumentace stavby
 • Dílenská dokumentace
 • Autorský dozor v průběhu výstavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM