JAK ZAČÍT SPOLUPRÁCI

  • Kontaktujte nás
  • Domluvíme si prohlídku místa stavby a konzultaci
  • Prověříme základní podmínky pro realizovatelnost stavby, tj. majetkoprávní vztahy v katastru nemovitostí, požadavky stavebního úřadu, případně dalších dotčených orgánů státní správy, soulad s územním plánem, ochranná pásma a limity pro výstavbu …
  • Zpracujeme vám nabídku šitou na míru

     

KONTAKTUJTE NÁS

Když budete mít ještě před zahájením spolupráce zajištěné geodetické zaměření pozemku, nebo jiné kvalitní mapové podklady, urychlíte možnost zahájení prací na studii nebo projektové dokumentaci.

Když bude potřeba, domluvíme společně další průzkumy potřebné pro zodpovědný návrh technického řešení, např. geologický a hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum apod.

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM