GENREL SPORTOVNÍ VYBAVENOSTI MĚSTA

 • Nemáte jasnou představu o rozsahu, stavu a využití sportovišť na území Vašeho města?
 • Trápí Vás stav některých sportovišť ve městě, která byla dříve hojně využívaná, ale dnes čekají na oživení, revitalizaci?
 • Nevíte, jaké jsou dlouhodobé trendy ve vývoji sportovní infrastruktury a která sportovní odvětví jsou nyní ve středu zájmu aktivní sportovní veřejnosti?
 • Chtěli by jste zlepšit dostupnost sportovišť pro obyvatele Vašeho města, ale nejste schopni posoudit, které problémy jsou nejpalčivější?
 • Chtěli by jste získat dlouhodobou přízeň obyvatel Vašeho města, ale nevíte která sportoviště jsou nejoblíbenější či nejžádanější?
 • Chtěli by jste rozvíjet sportovní a volnočasovou infrastrukturu Vašeho města koncepčně, nenahodile?

Jestli ano, rádi bychom Vám představili a nabídli naše služby v oblasti řešení sportovní vybavenosti Vašeho města. Jsme schopni pro Vás zpracovat komplexní analýzu všech ploch určených pro sportovní a pohybové aktivity obyvatel města včetně zjištění potřeb a návrhu řešení.

Kontaktujte nás, prodiskutujeme s Vámi situaci okolo sportovních aktivit ve Vašem městě a připravíme nabídku na zpracování Generelu sportovní vybavenosti města.

Naši práci bychom uskutečnili ve čtyřech základních krocích:

 1. Provedeme pasport veškeré stávající sportovní vybavenosti města
 • Provedeme průzkumy a evidenci v terénu, zjistíme základní identifikační údaje majitele, správce, základní rozměry sportovišť, regulérnost ploch, vytíženost v průběhu týdne (zimní sezona, letní sezona, prázdniny), posoudíme stavební stav
 • Zpracujeme data do databáze a zajistíme zanesení areálů do mapy
 • Zajistíme pořízení fotodokumentace
 1. Provedeme detailní průzkum potřeb města, škol, klubů, jednot, oddílů a veřejnosti
 • Provedeme konzultace s vedením města a hlavními sportovními organizacemi působícími
  ve městě
 • Provedeme a zpracujeme anketu v místním tisku či jiných komunikačních kanálech
 • Uskutečníme 1. pracovní workshop za účasti veřejnosti a zástupců zájmových organizací
 1. Zpracujeme analýzu
 • Provedeme porovnání stávajícího stavu s průzkumem potřeb
 • Provedeme porovnání vybavenosti jednotlivých katastrálních území ve vztahu k počtu obyvatel
 • Provedeme konfrontaci se stávajícím územním plánem
 1. Připravíme návrh řešení
 • Připravíme doporučení optimalizace a rozvoje stávajících sportovních areálů
 • Připravíme doporučení rozmístění nových ploch sportovní vybavenosti
 • Uskutečníme 2. pracovní workshop za účasti veřejnosti a zástupců zájmových organizací
 • Zpracujeme čistopis textové, grafické a tabulkové části návrhu jako podklad pro aktualizaci územního plánu a investiční plánování rozvoje sportovní vybavenosti města

Co získáte pro město či obec?

 • Přízeň obyvatel Vašeho města, kteří ocení Vaši snahu o zlepšení prostředí k jejich sportovnímu vyžití a rozšíření možností volnočasových aktivit
 • Investiční příležitosti pro podnikatele působící nejen ve Vašem městě/regionu a tedy příliv nových investic a finančních prostředků
 • Úsporu nákladů na provoz a správu stávajících sportovišť na základě našeho návrhu optimálního využití
 • Zvýšení atraktivity Vašeho města pro pořádání zajímavých sportovních akcí či působení významných sportovních klubů
 • Urbanistický rozvoj Vašeho města z hlediska architektonického řešení stávajících či případně nově vzniklých sportovních zařízení
 • Zlepšení reprezentativní tváře Vašeho města

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM