STUDIE STAVBY

Máte záměr postavit venkovní nebo kryté sportoviště či jinou stavbu, ale nevíte z které strany začít s přípravou? Chcete, aby stavba byla ekonomická, elegantní a přitom dobře sloužila svému účelu? Hledáte někoho, kdo rozumí sportovním stavbám? 

Nabízíme Vám zpracování úvodní studie stavby (STS). V oboru projektování staveb pro sport a volný čas Vám můžeme nabídnout  přes 10 let zkušeností. Dokážeme Vám pro jednotlivé sporty, volnočasové aktivity a jejich kombinace doporučit adekvátní rozsah stavebního programu, racionální a praktické dispoziční řešení, vhodné materiály sportovních povrchů a sportovního vybavení, vše skloubené v jeden funkční a harmonický celek přizpůsobený Vašim investičním možnostem.

Studie stavby (STS) je základním kamenem přípravy každého stavebního projektu na který navazuje další projektová příprava. Hlavním a nezastupitelným smyslem studie stavby je vzájemné ujasnění záměru a stavebního programu mezi klientem (investorem) a architektem (projektantem). Kvalita studie zásadně ovlivňuje výslednou hodnotu, užitné a technické vlastnosti, vizuální stránku a především cenu výsledné stavby. Všechny navazující projekční stupně až do kolaudace stavby původní studii v ideálním případě pouze rozpracovávají a zpřesňují. Koncepčně nekvalitně provedený úvodní návrh (studie stavby) je v dalších krocích projekční přípravy stavby v podstatě neopravitelný. Ve studii stavby se jedná o zásadní otázky, jako je orientace stavby (sportoviště) ke světovým stranám, prostorové a dispoziční uspořádání, velikost a kapacita stavby či zařízení (včetně např: ploch pro parkování), osazení na mnohdy problematické pozemky (výškové uspořádání, geologické a hydrogeologické poměry) nebo reakce na limity území v podobě ochranných pásem, zón, nebo celých území. (sítě technické infrastruktury, památkově či jinak chráněná území, biokoridory apod.). Dobře zpracovaná studie stavby může plně využít potenciál pozemku či stavby a stát se kvalitním komplexním podkladem pro následné projektové práce bez nutnosti pozdějších zásadních změn koncepce, stavebního programu a finančního rozsahu stavby.

ROZSAH STUDIE STAVBY

  Textová část popisující koncepci prostorového, dispozičního a materiálového řešení

  Výkresová část – situace, základný půdorysy, řezy a pohledy, případně 3D model pro uvěření vhodnosti navrženého řešení

  Předběžné projednání plánovaného díla s klíčovými dotčenými orgány a správci sítí

  Předběžný odhad investičních nákladů ze základních výměr (obestavěný prostor, zastavěná plocha, podlažní plocha, technologický objekt)

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT, POMŮŽEME VÁM S PŘÍPRAVOU JIŽ OD PRVNÍCH SKIC.

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM