Slide 1

MĚSTŮM A OBCÍM NABÍZÍME

  • Posouzení stavu a užitné hodnoty stávajících sportovišť (včetně vyhodnocení stávajících záměrů)
  • Vytvoření dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé koncepce rozvoje sportu na území obce/města viz nabídka na zpracování generelu sportovní vybavenosti města
  • Posouzení stavu a množství dětských hřišť na území města/obce viz návrh dětského hřiště a generel dětských hřišť
  • Posouzení a výběr vhodné lokality pro umístění nových sportovišť
  • Vytvoření koncepce nového sportoviště nebo doporučení způsobu transformace sportovišť stávajících viz nabídka na zpracování studie stavby
  • Kompletní projekční činnost v oblasti sportu – studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně projednání, dokumentace provedení stavby, autorský dozor při realizaci
  • Zpracování rozpočtu stavby v přesnosti dle jednotlivých projekčních kroků – studie, DUR, DSP, DPS
  • Pomoc při zařazování připravených projektů do jednotlivých dotačních programů
 
  • Kontaktujte nás, navštívíme vás a předložíme vám nabídku šitou na míru

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM