O ATELIÉRU

Architektonická a projekční kancelář Sportovní projekty s.r.o. zpracovává projektové dokumentace ve všech výkonových fázích dokumentace včetně projednání povolení stavby a autorských dozorů při realizaci stavby. Naše činnost je zaměřena převážně na stavby pro sport a volnočasové pohybové aktivity.  

Jsme členem Mezinárodní asociace pro sport a volný čas IAKS se sídlem v Kolíně nad Rýnem v Německu.  www.iaks.info.

PARTNEŘI:

IMG_0724

Ing. arch. Viktor Drobný

jednatel společnosti, autorizovaný architekt ČKA č. 3457

Tel.:

Mobil:

E-mail:

+420 222 984 222

+420 605 521 796

drobny@sportovniprojekty.cz

IMG_0723

Ing. arch. Martin Kabriel

autorizovaný architekt ČKA č. 3820

Tel.:

Mobil:

E-mail:

+420 222 984 222

+420 728 522 685

kabriel@sportovniprojekty.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:

Adresa:

IČ:

DIČ:

IDDS:

Číslo účtu:

Sportovní projekty s.r.o.

Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

27060659

CZ27060659

ej93t5s

27-6412200217 / 0100

Společnost Sportovní projekty s.r.o. má živnostenské oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě a od 18.06.2003 je zapsána v obchodním rejstříku  pod spisovou značkou C 93393 u Městského soudu v Praze.

NAŠE ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ

Architektonický ateliér Sportovní projekty s.r.o. se již 17 let systematicky zabývá navrhováním sportovních areálů a staveb. Bohaté zkušenosti z vlastní tvorby, ale i kolegů u nás a v zahraničí, nás utvrzují v názoru, že každá stavba má odpovídat svému významu a účelu. Sportovní stavby již nejsou svatostánky národní hrdosti, jak tomu bylo za 1. republiky, ale ryze účelovými stavbami. Areály a stavby pro sport navržené naším ateliérem se stále více snaží být nenápadným, avšak nepostradatelným prvkem občanské vybavenosti. Prvkem bez snahy stát se centrem společenského dění, ale s ambicemi vytvořit skvělé podmínky pro sport a nejrůznější pohybové aktivity veřejnosti, škol a profesionálů.
Současně se snažíme vytvořit takové projekty sportovních staveb, jejichž realizace bude v možnostech investorů počínaje obcemi o několika stech obyvatelích. Prvotní předpoklad pro levnou, ale plně funkční sportovní stavbu je oddělení důležitých hodnot stavby od doplňkových. Například dle následujícího vytyčení požadavků:

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
Z POHLEDU SPORTOVCE (UŽIVATELE)

  • rozměry sportoviště odpovídající způsobu vyžívání – např. školní atletický ovál nemusí být ovál a nemusí mít 400m
  • kvalitní, správně realizovaný a bezpečný sportovní povrch základní zázemí v podobě převlékací lavičky, krytých šaten, sociálního vybavení
  • ohrazení sportoviště plotem/sítí/hrazením – míčové sporty

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ
Z POHLEDU SPORTOVCE (UŽIVATELE)

  • rozměry sportoviště odpovídající způsobu vyžívání – např. velikost a světlá výška haly pro mezinárodní nebo školní volejbal se výrazně liší
  • kvalitní, správně realizovaný a bezpečný povrch základní rozsah zázemí– šatny, sprchy, WC
  • vhodný způsob zajištění vytápění a větrání
  • kvalitní osvětlení a akustika prostoru
 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PROVOZOVATELŮ SPORTOVIŠŤ

  • minimální pořizovací náklady (i dotace vyžadují finanční spoluúčast)
  • minimální provozní náklady
  • maximální životnost při minimální údržbě

Veškeré ostatní požadavky lze považovat za nadstandard. Jejich účelem je například zvyšovat atraktivitu (design, občerstvení, …) nebo začlenění objektu do městského/vesnického prostředí (architektura, ochrana památek, …). Tyto nadstavby jsou vhodné a v některých případech nezbytné, avšak spojené s dalšími investičními a provozními náklady. Hodnota sportoviště je však jimi ovlivněna pouze nepřímo.

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM