Slide 1

JESENICE:

AUTOŘI PROJEKTU:

Ing. arch. Viktor Drobný

Ing. arch. Martin Kabriel

Jesenice je bouřlivě se rozvíjející obec v těsném sousedství Hlavního města Prahy. Na prudký nárůst počtu obyvatel se vedení města snaží reagovat i zvýšením míry občanské občanské vybavenosti. Mezi tuto vybavenost patří samozřejmě i sport.
V severní části obce by měl vzniknout velký sportovní areál, o jehož plochy by se měli dělit tři skupiny uživatelů. První jsou žáci základní školy, která je v docházkové vzdálenosti a která by areál využívala pro hodiny TV a pro školní závody a turnaje. Druhou skupinou je místní fotbalový klub, který by zde našel své hlavní sportovní zázemí v podobě fotbalového stadionu s menší diváckou kapacitou (200 sedících) a kompletní zázemím. Jako tréninkové plochy by klub používal ostatní zařízení areálu. Poslední, avšak minimálně rovnocennou, skupinou je sportující veřejnost. Této skupině by měl areál nabídnout širokou škálu sportovního vyžití počínaje dětmi – dětské hřiště, přes teenagery – skatepark, lezecká stěna, dynamické herní prvky, až po dospělé, amatérské kluby a seniory – atletika, míčové sporty (včetně možnosti zimního zastřešení přetlakovou halou), venkovní gymnastika, fitness, venkovní posilovací stroje.
Areál je napojen na dopravní strukturu města, včetně budoucích tras cyklostezek, a je vybaven kapacitním parkovištěm návštěvníků.
Součástí areálu je i restaurační provoz. V budoucnu by mohla nastat vzájemná spolupráce s plánovaným plaveckým centrem v těsné blízkosti našeho návrhu.

Navržená objemová studie se snaží pojmenovat a postihnou všechny problémy využití dané lokality. Předložené řešení představuje maximální využití, míra finálního naplnění bude záležet především na finančních možnostech obce Jesenice případně Středočeského kraje.

Odhad předpokládané investice na základě provedeného stupně projektové dokumentace roce 2013 byl 115 mil.Kč

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM