Slide 1

SPORTOVNÍ HALA CHRASTAVA

AUTOŘI PROJEKTU REKONSTRUKCE STAVBY:

Ing. arch. Viktor Drobný

Ing. arch. Martin Kabriel

Ing. Petr Hruschka

Pavel Hnilička

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY:

hrací plocha 30x15m

6x šatny a sprchy, klubovna, nářaďovny, WC

Sportovní hala v Chrastavě byla zralá na rekonstrukci a modernizaci již delší dobu. Původní dispoziční řešení bylo zastaralé plné „čistých“ a „špinavých“ chodeb, nářaďovny byly malé, okna byla trvale zatažena závěsem z důvodu oslnění sportovců při hře a tepelné ztráty objektu vysoké. 

V rámci rekonstrukce jsme navrhli nový fasádní plášť s fofrt pruhy. Okna do haly jsme zredukovali a na obou stranách opatřili žaluziemi umožňujícími regulovat intenzitu denního osvětlení a zabránit oslnění sportovců. V dispozičním návrhu se nám podařilo rozšířit užitný prostor šaten, nářaďoven a klubovny na úkor hluchého prostoru chodeb a dnes již zbytečně veliké kotelny. V interiéru haly byl odstraněn původní podhled pod příhradovými vazníky. Nové akustické panely podhledu umístili do pásů mezi vazníky, tak aby příhradová konstrukce vazníků mohla nově v interiéru vyniknout.

Výsledek se povedl, hala dnes opět slouží blízké základní škole a oddílům TJ Spartak Chrastava včetně oddílu kolové, který zde má dlouholetou tradici.

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM