Slide 1

SLUNEČNÍ NÁMĚSTÍ A PARK PRAHA 13:

AUTOŘI PROJEKTU:

Ing. arch. Viktor Drobný

Ing. arch. Martin Kabriel

ROZŠÍŘENÍ O PARK PŘED STANICÍ METRA HŮRKA:

Městská část nás oslovila s přáním rozšířit koncept i o přilehlou travnatou plochu. Zde je výsledek, les vedle stanice metra, stromy tvoří pravidelný rastr tzv. bosket, který je v některých částech vynechán pro linii sluneční soustavy, dětské hřiště apod.

Sluneční náměstí je v současné době a především v letních měsících věrné svému názvu, neboť stávající ohromná asfaltová plocha se dokáže tak rozpálit, že svým klimatem může směle soutěžit se středomořskými letovisky.
Cílem návrhu proto bylo vytvořit náměstí, tedy urbanizovaný městský prostor, kde by obyvatele městské části, kteří dnes pouze procházejí, lákalo příjemné prostředí k zastavení, posezení, setkávání, hře, osvěžení.
Návrh vychází ze středové kompozice současného stavu a ponechává princip ozeleněného rabátka s dominantním stromem. Kolem rabátka je nově navržen prstenec fontány s 16-ti vodotrysky. Kompozičně na ně paprskovitě navazují řady barevných laviček o nestejném počtu kusů, velikosti a skladbě. Na konci každého paprsku je umístěn strom (například katalpa trubačovitá) ve stromové mříži, která bude rovněž sloužit jako lavička.

Skupina 16-ti vodotrysků fontány bude naprogramována, tak aby společně vytvářeli různé pohyblivé kompozice a sestavy. Navíc je možné pro zvýšení atraktivity barevné večerní podsvícení a ozvučení.
V sousedství této centrální kompozice navrhujeme, jako součást náměstí, dětské interaktivní vodní hřiště. Jedná se o skupinu sloupů s tryskami. Trysky umístěné na vrcholech sloupů vytváří různé vodní efekty a jsou spouštěny návštěvníky pumpováním na jednoduché pumpě nebo vahadlové houpačce.

Celý řešený prostor je řešen v jednotném barevném konceptu, kdy lavičky, stromové mříže, lampy veřejného osvětlení, obklad rabátka a prvky vodního hřiště budou nalakovány čtyřmi odstíny svěžích pastelových barev.
Návrh počítá s odstraněním stávajících černých a dožívajících asfaltových ploch a jejich nahrazením moderním asfaltem ve světle okrové přírodní barvě.

Odhad předpokládané investice na základě prováděcí dokumentace roce 2013 byl 21 mil. Kč

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

KONTAKT

     info@sportovniprojekty.cz

+420 605 521 796

     +420 222 984 222

    @sportovniprojekty

    sportovniprojekty.cz

    Sportovní projekty s.r.o.
        Sokolovská 87/95
        186 00 Praha 8

         IČO: 27 06 06 59

         DIČ: CZ 27 06 06 59

         IDDS: ej93t5s

NAPIŠTE NÁM